Download
РОЗКЛАД ДЗВІНКІВ.pdf
Adobe Acrobat Document 272.0 KB
Download
Дні народження учнів .pdf
Adobe Acrobat Document 349.1 KB

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ З КЛАСОМ

 

Орієнтовний перелік документації, яку веде класний керівник:

1.     Класний журнал.

2.     Особові справи учнів.

3.     Табелі успішності учнів.

4.     План виховної роботи.

5.     Конспекти виховних годин, годин спілкування, диспутів.

6.     Розробки сценаріїв виховних заходів.

7.     Тека психолого-педагогічних спостережень.

8.     Протоколи батьківських зборів.

9.     Матеріали щодо запобігання дитячому травматизму, бесіди з правил дорожнього руху, облік проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності.

10.    Документи класних справ.

 

 

Циклограма роботи класного керівника

Щоденно:

•     з’ясування причин відсутності учнів на заняттях, фіксація пропусків у класному журналі;

•     бесіди з учнями, що запізнюються;

•     організація чергування по класу;

•     індивідуальна робота з учнями;

•     контроль зовнішнього вигляду учнів;

•     організація харчування.

Щотижня:

•     проведення виховних годин;

•     перевірка щоденників;

•     проведення заходів у класі за планом роботи;

•     робота з активом класу, організація діяльності органів учнівського самоврядування;

•     контроль за виконанням доручень;

•     організація прибирання закріпленого кабінету, території, пришкільної ділянки;

•     робота з батьками;

•     робота з вчителями, які працюють в класі;

•     контроль за довідками про хворобу учнів класу.

Щомісяця:

•     проведення класних зборів;

•     проведення бесід;

•     відвідування уроків вчителів-предметників у своєму класі;

•     координація виховної роботи з класом;

•     проведення бесід з безпеки життєдіяльності;

•     зустрічі з батьками;

•     відвідування учнів вдома;

•     складання актів обстеження матеріально-побутових умов.

Щосеместрово:

•     тестування та анкетування учнів з метою вивчення індивідуальних особливостей учнів та аналізу розвитку учнівського колективу;

•     оформлення класного журналу за підсумками семестру, складання звіту;

•     заповнення табелів успішності;

•     проведення батьківських зборів (за планом);

•     аналіз виконання плану роботи, корекція плану виховної роботи;

•     складання плану роботи на канікули;

•     проведення відкритого виховного заходу;

•     аналіз зайнятості учнів класу у позаурочних заходах, гуртках, секціях;

•     аналіз роботи щодо профілактики травматизму серед учнів класу.

Щорічно:

•     складання плану виховної роботи;

•     оформлення особових справ;

•     оформлення соціального паспорту класу;

•     робота з підручниками;

•     написання характеристик.

 

Пріоритетні напрями діяльності класного керівника

1.     Перебудова змісту виховання, ключовими поняттями якого є людяність, милосердя, доброта, чесність, порядність.

2.     Визнана роль загальнолюдських цінностей та загальнолюдської моралі.

3.     Гуманізація відносин, цілісність виховного процесу.

4.     Вивчення учнів, учнівського колективу.

5.     Організація виховання та згуртування учнівського колективу.

6.     Організаційно-педагогічна діяльність щодо забезпечення життєдіяльності класного колективу.

7.     Розвиток особистості, її творчого потенціалу.

8.     Робота з батьками, індивідуальний вплив.

 

Зміст роботи класного керівника.

1.     Вивчення учнів.

2.     Об’єднання учнів у колектив.

3.     Співпраця з дитячими та молодіжними організаціями.

4.     Робота з батьками та громадськістю.

5.     Співпраця з культурно-освітніми та позакласними установами.

6.     Співпраця із шкільним психологом.

7.     Організація виховної діяльності: правової, родинно-сімейної, національно-патріотичної, трудової, естетичної, морально-етичної, екологічної, формування здорового способу життя, розвиток пізнавальної активності.

8.     Індивідуальна робота з учнями.

9.     Співпраця з вчителями-предметниками щодо дотримання єдиних педагогічних вимог у класі.

 

Пам’ятка щодо проведення виховних годин

Мета проведення:

·        Вивчити індивідуальні особливості учнів під час неформального спілкування.

·        Пізнати інтереси учнів, зрозуміти їхні переживання та мотиви поведінки.

·        Обговорювати поточні події класу, селища, держави.

Форми проведення:

·        Вільне спілкування вчителя з учнями.

·        Бесіди на заплановані теми.

·        Обговорення актуальних статей з газет.

·        Обговорення кінофільмів, книжок, вистав.

·        Зустріч із цікавими людьми.

·        Усні журнали.

·        Засідання прес-клубу.

·        Виступи учнівських лекторських груп.

·        Дискусії. Години спілкування.

·        Тренінги. Екскурсії.

·        Політичне інформування учнів.

Виховні години проводяться один раз на тиждень у певний день. Тематика спілкування з учнями заздалегідь планується, однак поточні події у класі, школі, місті, державі можуть підказати тему незаплановану раніше.

 

Основні завдання класного керівника:

1.     Виховання високої моралі у підростаючого покоління, формування в нього українського менталітету, традицій.

2.     Створення необхідних умов для фізичного розвитку школярів, збереження та зміцнення їхнього здоров'я.

3.     Духовно-моральне виховання.

4.     Розвиток розумових і фізичних здібностей, формування високої пізнавальної культури, організація змістовного дозвілля учнів.

5.     Підготовка школярів до господарсько-трудової діяльності.

6.     Створення умов для вільного вибору учнями світоглядних позицій.

7.     Гуманізація педагогічного процесу, демократизація стосунків у колективі.

8.     Врахування інтересів дітей.

9.     Організація роботи з батьками.

 

Критерії ефективності виховної роботи:

1.     Рівень організованості класного колективу (дисциплінованість, робота учнівського самоврядування).

2.     Рівень навчальної мотивації учнів класу (динаміка підвищення якості знань, ефективності роботи з учнями, які навчаються на початковому рівні, активності учнів у позаурочній діяльності).

3.     Різноманітність позаурочного життя класу.

4.     Динаміка зростання рівня вихованості учнів.

5.     Рівень розвитку класного колективу (згуртованість, активність, ініціативність, виховний вплив колективу на його членів, рівень розвитку громадської думки).

6.     Активність співпраці класу з класним керівником.

7.     Зв’язок із сім’єю, участь батьків у виховному процесі.

8.     Робота з проблемними учнями, надання педагогічної підтримки на основі індивідуального підходу.

9.     Захищеність та комфортність умов перебування вихованця у класі, школі.

 

Показники успішної діяльності класного керівника:

1.     Високий рівень ефективності виховної роботи з класним колективом.

2.     Високий рівень розвитку творчої індивідуальності класного керівника, наявність в нього авторської педагогічної технології.

3.     Високий рівень володіння уміннями та навичками класного керівника ( уміння поставити мету, спланувати роботу, здійснити її, оцінити, проаналізувати та зробити висновки).

4.     Активна співтворчість з класом.

5.     Контакт з батьками, залучення їх до співпраці.

6.     Володіння вмінням зацікавити вихованців власним захопленням, організувати дозвілля.

7.     Взаємний інтерес класного керівника та учнів один до одного, повага учнів до класного керівника.


Золоті правила класного керівника

1.Учитель має бути особистістю привабливою для дітей. 

2. Учитель повинен викликати любов і повагу дітей до себе, якщо він сам любить, поважає кожну дитину та піклується про неї, у стосунках із нею чесний та відвертий.

3. Учитель має бути відвертим у стосунках з усіма учнями.

4. Учитель має бути веселим , жартівливим. 

5. Учитель має раціонально використовувати свій час. 

6. Учитель має бути доброзичливим.

7. Учитель має постійно вдосконалюватися, розширювати свій кругозір.

8. Гасло вчителя: "Пізнай самого себе і допоможи у цьому своїм учням".  

9. Учитель повинен реалізовуватиіндивідуальний підхід до дитини, вміти її вислухати.

10. Класний керівник має створити учнівський колектив,  у якому панують доброзичливі стосунки.

11. Педагог повинен приймати тільки обдумані рішення.

12. Учителеві слід любити й захищати дитину, поважати її почуття. 

13.Учителеві необхідно виховувати в дітей самодисципліну.


Закони класного коллективу 

vЗакон правди: Запам'ятай, правда потрібна не тільки тобі, але і оточуючим тебе людям. Будь правдивий!

vЗакон добра: Будь добрий до ближнього і добро повернеться до тебе.

vЗакон турботи: Перш, ніж вимагати уваги до себе, вияви її до оточуючих людей.

vЗакон любові: Любов – одна з найдавніших і найбільш шановних почуттів, не соромся.

vЗакон милосердя: Тобі сьогодні добре, але поруч можуть бути люди, у яких сльози на очах. Не забувай про них!

vЗакон поваги: Хочеш, щоб тебе поважали, поважай гідність інших людей.

vЗакон старості: Пам'ятай, що старість шанується у всіх народів, будь цивілізований.

vЗакон свободи: Кожна людина хоче бути вільною. Відстоюючи свою свободу, не забувай про свободу іншої людини.

vЗакон сміливості: Вчора ти злякався, але сьогодні ти у нас в колективі. Будь смілий!

 

vЗакон честі: Згадуй про свою фізичну силу тільки наодинці з собою. Пам'ятай про свою духовну силу, борг, благородство, гідність.


«Етика взаємин вчителів і учнів»

  По мірі  значущості система стосунків «вчитель-учень» грає в учбово-виховному процесі визначальну роль. Там же, де практика відступає від цього принципу, тобто де на перший план висуваються не ці, а які-небудь інші стосунки, неминучі не лише етичні, але і педагогічні втрати.

  Вчитель не вибирає собі учнів, а вступає у відносини з тими, хто прийшов вчитися. Учень також не вибирає собі вчителя, він приходить в школу, де вже працює певна група вчителів. Проте, виникнувши з об'єктивної необхідності, надалі ці стосунки набувають характеру тих, що свідомо направляються, регулюються цілями і завданнями, які осмислюються і сприймаються і вчителем, і учнями.

  У взаємодії з учнями вчитель виступає як просвітитель, а також і як етична особа – носій боргу і совісті, честі і гідності, справедливості і добра. Саме етичні погляди і переконання вчителя, його відчуття, а головне – його дії і вчинки надають вирішальний вплив на етичне становлення учнів. Через свій професійний обов'язок вчитель зацікавлений у вдосконаленні цих стосунків, він направляє і розвиває їх свідомо. Якщо ж стосунки між вчителем і учнем складаються неправильно, то головна провина за це лягає на вчителя, як на ведучого в даній системі.

  Етичні стосунки системи «вчитель – учень» залежно від вмісту можуть, як сприяти педагогічному процесу, так і утрудняти його.

  Доброзичливі стосунки породжують обстановку довіри учнів до вчителя. Внутрішня ж неприязнь, що виникає у учня по відношенню до вчителя, легко переноситься на всі витікаючі від нього ідеї і може викликати настільки сильний опір, що навіть випробувані педагогічні засоби деколи дають результат, протилежний очікуваному.  Систематичне придушення особи, що вчиться приводить до сумних наслідків – учень більше думає не про учбовий предмет, який вивчає, а про вимоги вчителя, внаслідок чого стихійно виникає тенденція до опору всьому, що виходить від нього.

  Чисто офіційні, ділові стосунки сприймаються учнями як казенні, бездушні, а інколи – як ворожі їм.

  Людські відносини – це стосунки вчителя до дитини не лише як до об'єкту праці, але як до людини – володаря неповторної сукупності особових якостей, з якими необхідно вважатися в процесі праці. У цих стосунках вчитель і сам, працюючи, діє як людина – володар індивідуальних якостей, що відчуває, мислячий, переживаючий. Процес виховання в цьому випадку може дійсно бути процесом дії особи на особу.

  Людяність вчителя викликає у відповідь людяність учнів, які бачать, що вчитель так само, як і вони, переживає, радіє, засмучується.

  Педагогічна доцільність людських відносин криється і в тому, що учбовий процес - не епізод, а основний вміст життя дітей. І якщо взаємини між людьми в учбовому процесі носять казенний, бездушний характер, то учення перетворюється на нудне, нецікаве заняття і для вчителя, і для учня.

  Природно, що учбовий процес не може виключити і офіційних  (ділових) стосунків. Його організація включає підпорядкування вимогам дисципліни, дотримання певних зовнішніх форм організації, без чого виконання своїх функцій всіма учасниками учбово-виховного процесу було б неможливе. Проте ділові, офіційні стосунки до учнів на практиці повинні поєднуватися із стосунками людськими, при провідній ролі останніх.

  Вчитель зобов'язаний знати духовний світ дитини і в будь-якій ситуації відчувати, що дітям зрозуміло, цікаво, поважно, а що – ні. Він відповідальний і за уміння правильно зрозуміти учня в різних ситуаціях, і за те, щоб бути самому  правильно зрозумілими їми.

  Вчитель зобов'язаний так само добре бачити і розуміти помилки і промахи дітей, відноситися до них терпляче, обережно з тим, щоб не нанести непоправної травми душі  дитині, не підірвати у неї віри в своє майбутнє, в навколишніх людей.

  Найкращі умови для педагогічного процесу – єдність офіційних, ділових і людських стосунків між вчителем і учнями.

 Вимога поважати  кожного учня – не ново. Її висували великі педагоги -  Я.А.Каменський, К.Д.Ушинський, А.С.Макаренко та інші.

  Пошана вчителя до учня – це пошана до дитини, підлітка, хлопця або дівчини як до особи; це недопустимість приниження його особи і образи людської гідності.

  Поважати  кожного учня і бачити в нім особу – складна робота розуму і серця вчителя.

  Етична вимога – пошана до особи що вчиться – відкрито ні у кого не викликає заперечень. Проте на практиці нерідкі випадки порушень цієї норми, що говорить про те, що вчителям не завжди удається впоратися з труднощами, які зустрічаються в їх роботі. Ось і виходить, що вчитель підвищує голос на учня, принижує його людську гідність. Необхідно управляти своїми відчуттями, пригнічувати негативні емоції і розвивати позитивні відчуття до дітей. Тут вчителеві допоможе свідомість свого боргу перед суспільством, перед собою – як  перед людиною, що вибрала дорогу вчителя і що тим самим добровільно поклав на себе пов'язані з цією працею обов'язки, у тому числі - педагогічну необхідність: поважати дітей і бути терплячим до всіх без виключення учнів. Природно, що однакове відношення до всіх учнів – справа важка. Проте основою для диференціації стосунків вчителя до дітей можуть бути лише етично коштовні істотні ознаки: розум, чесність, доброта, порядність.

  Звичайно, вчитель зобов'язаний давати дітям об'єктивну, у тому числі і негативну характеристику, якщо учень заслужив. Але вона принесе користь і буде правильне, по-діловому сприйнята лише в тому випадку, якщо діти упевнені в доброзичливості стосунків вчителя до них.

  Вимогливість до учня як вираження пошани до нього  і як міра цієї пошани несе в собі педагогічну цінність. Розвиток в людині якостей трудівника, високої моральної і естетичної культури – найважливіша і необхідне завдання суспільства.

 В.А. Сухомлинський писав: «Я глибоко переконаний, що  процес виховання виражається в єдності духовного життя вихователя і вихованців – в єдності їх ідеалів, прагнень, інтересів, думок, переживань.»

  Кожен педагогічний колектив має бути для учнів зразком істинно етичних стосунків, високоморальної поведінки, відповідної тим етичним ідеалам, які ми прагнемо виховувати в  учнів.


Анкета

(ставлення до школи)

учень____________________клас ____________________________

1. що ти вважаєш найважливішим у школі?____________________ 

2. Який день тижня ти любиш?_______________________________

3. Що в школі для тебе найцікавіше (крім уроків)____________________________

4. Чим би ти хотів займатись у вільний час? _____________________________

5. Який предмет для тебе найцікавіший ?__________________________________

6. Які твої найулюбленіші заняття?______________________________________

7. Який урок ти не любиш? Чому? ______________________________________

8. Яким за рейтингом успішності ти хотів би бути?______________________

9. З ким би ти хотів сидіти разом (назви прізвище, ім’я )?______________________

10. З ким би ти не хотів сидіти разом за однією партою? ________________________

11. Яке громадське доручення хотів би мати? _________________________

12. До кого ( з друзів, батьків, учителів) ти звернувся б в найскрутнішу хвилину, з ким би поділився своїми таємницями? _________________________________

 

Анкета-тест

Учень ________________________________ клас ___________________

1. Як тебе сприймають однокласники?

- Більшість сприймають мене добре.

- Ніхто особливо не цікавиться мною.

- Мені здається, що більшість однокласників не хоче, щоб я був з ними в одному класі.

2. Як ти оцінюєш своїх однокласників?

Наш клас дуже дружній.

- наш клас не дуже дружній , але як би з ним щось проводили, то всі брали б участь.

- Наш клас зовсім не дружний

3. Чи задоволений ти тим, як твої товариші ставляться до тебе?

- повністю задоволений.

- Хотів би, щоб більше дітей зі мною дружили, запрошували в гості, в кіно.

- Мене не люблять в класі.

4. Твоя позиція щодо класу?

- Я хочу, щоб наш клас був дружній.

- Міні все одно.

- Я не хочу, щоб проводили якісь заходи, бо не братиму участь.

5. Продовж речення:

§ Я не хотів, щоб на уроці...

§ Я хотів би, щоб не було таких уроків, як ...

§ Найбільше мені подобається на таких уроках, як ...

 

Анкета «Мої захоплення»

Чим тобі подобається займатися у вільний час?

Чи багато у тебе друзів? Хто вони (якщо це не секрет)?

Чи любиш ти читати? Які книги справили на тебе найсильніше враження?

Скільки часу ти проводиш біля телевізора, твої улюблені те­лепередачі?

Як ти ставишся до спорту, чи займаєшся якимось видом спорту?

Які гуртки (секції) ти відвідуєш, хотів би відвідувати?

Які доручення хотів би мати в класі?

Які цікаві справи пропонуєш провести у цьому навчальному році?

 

Анкета «Я — учень»

Допиши запропоновані речення.

Я думаю, що гарний учень — це той, хто ....

Я думаю, що поганий учень — це той, хто ....

Найбільше я люблю, коли учитель ....

Найбільше я не люблю, коли учитель ....

Найбільше мені подобається школа за те, що ...,

Я не люблю школу за те, що ....

Я радію, коли у школі....

Я боюся, коли у школі....

Я не хотів би, щоб у школі....

Коли я був маленьким, я думав, що у школі....

Коли я неуважний на уроці, я ....

Коли я не розумію що-небудь на уроці, я ....

Якщо я що-небудь не розумію при виконанні домашнього завдання, я ....

Я завжди можу перевірити, чи правильно я ....

Я ніколи не можу визначити, чи правильно я ....

Якщо мені що-небудь необхідно запам'ятати, я ....

Мені завжди цікаво, коли на уроці....

Мені завжди не цікаво, коли на уроці....

Я хотів би, щоб у школі завжди ....

 

Анкета «Моє навчання»

Підкресли або допиши необхідне.

1.   Навчатися у школі мені:

а)  цікаво;

б) не цікаво.

Мої улюблені предмети — це....

Виконуючи самостійну роботу, я:

а)       відразу беруся до справи, працюю завжди швидко;

б)      спочатку намагаюся зрозуміти завдання, старанно його обмірковую, а потім дію без вагань, швидко;

в)       дуже довго міркую, як краще вчинити, почуваюся невпевнено;

г)       завжди хвилююся, тому що ...;

д) почуваю себе завжди спокійно, тому що ....

4. Найчастіше я:

а)       не розумію мети роботи;

б)       не розумію завдання;

в)       не знаю, як його виконувати;

г)       не вмію контролювати хід своєї роботи;

д)       не знаю, як перевірити результат;

е)       не вмію правильно розподілити час.

5. Я дуже ціную допомогу вчителів, товаришів. (Так, ні.}    .

6.   Якби я був учителем, то таким учням, як я, допоміг ось у чому....

 

Анкета «Моя сім'я»

I.       Дорогий друже! Дай відповіді на запропоновані запитання.

Хто приділяє тобі найбільше уваги в сім'ї?

Кому з рідних ти найчастіше розказуєш про шкільне жит­тя?

Чи розкриваєш ти мамі свої таємниці? Чи можеш з нею спілкуватися як із другом?

Чи карають тебе вдома? Яким чином?

Чи вважаєш ти своїх батьків справедливими?

Що тебе засмучує у стосунках з батьками?

 II.        Доповни речення.

Найбільше я боюся ....

Найбільше мені не подобається в собі....

Мені сумно, коли

Я хотів би бути більш ....

Коли-небудь я сподіваюся ....

Я відчуваю труднощі ....

Найбільше мене хвилює ....

П'ять найбільших неприємностей у моєму житті ....

Мені потрібна допомога, коли ....

Найщасливіша хвилина в моєму житті....

Я почуваю себе щасливим, коли ....

П'ять найрадісніших подій у моєму житті....

                       

  Анкета «Ти і твій клас»

1.   Чи подобається тобі твій клас? Підкресли одну із запропоно-

ваних відповідей:

а)      так;

б)       частіше так, інколи ні;

в)       важко сказати (і так, і ні);

г)       частіше ні, інколи так;

д)       ні.

Що тобі подобається в класі найбільше?

Що тобі не подобається в твоєму класі?

  4. Якби ти став класним керівником, то які зміни вніс би в життя класу?

  5. Оціни, будь ласка, відносини між учнями у твоєму класі.

З цією метою підкресли одну із запропонованих відповідей:

а)       наш клас дружний і згуртований; .

б)       наш клас дружний;

в)       учні не сваряться, але кожен існує сам по собі;

г)        учні інколи сваряться, але в цілому клас не конфліктний;

д)       клас недружний, часто виникають сварки;.

е)       наш клас дуже недружний, важко навчатися в такому

класі.

 

Анкета «Хто твій друг»

Поміркуй над питанням: хто твої друзі. Ними можуть бути бать­ко, мати, брат, сестра, бабуся, дідусь, інші родичі, сусіди, знайо-і мий хлопець, дівчина, однокласник, однокласниця, товариш по гуртку, секції, клубу, приятель із твоєї компанії, класний керів­ник, інший учитель, керівник гуртка, секції. А тепер поміркуй і дай відповіді на питання.

Хто вміє правильно оцінити твої вчинки?

Хто може вказати на твої недоліки і до чиєї думки ти при­слухаєшся?

З ким ти порадишся, перш ніж прийняти яке-небудь важли­ве для тебе рішення?

Як ти вважаєш, хто з твоїх друзів може легко подружитися з твоїми однокласниками?

На кого тобі хочеться бути схожим?

Твоє захоплення у вільний від навчання час?

Дай характеристику своїм стосункам із друзями:

а)      дуже гарні;

б)      гарні;

в)      залежать від обставин;

г)      погані;

д)      дуже погані.

8.         Як ти визначиш свій статус серед друзів:

а)      людина, яку розуміють і поважають;

б)      людина, яку постійно чекають;

в)      людина, яка вимушена підкоритися;

г)      людина, яку ніхто не розуміє і не любить;

д)      людина, яка тиранить усіх навкруги;

е)      людина, яка допомагає вирішенню проблем.

9.      Чи вважаєш ти, що твої друзі до кінця відверті з тобою?

а)      так;

б)      ні;

в)      важко сказати.

10. Назви три свої найбільші бажання. Обробка результатів.

Одержані дані дають змогу з'ясувати уявлення учнів про друзів, коло інтересів і захоплень. Аналіз відповідей на питання № 4, 5 до­помагає визначити, хто з оточення впливає на формування особис­тості учнів

 

Анкета «Моральні пріоритети»

Закінчи речення. Добро — це....

Зло — це....

Підлість — це....

Совість — це.... 

Ненависть — це ....

Нахабство — це ....

Дружба — це ....

Порядність — це ....

Ворожість — це ....

Право — це....

Чесність — це ....

Обов'язки — це ....

Хитрість — це ....

Обробка результатів.

Якщо учні не можуть визначити поняття, необхідно організува­ти роботу з їх вивчення, аналізу, обговорення.


Анкети для батьків

№1

1. Прізвище, ім’я, по батькові.

2. ваша освіта.

3. Чи цікавитесь ви педагогічною літературою?

4. На яких принципах побудовані у ваші сім’ї стосунки між батьками й дітьми?

5. Чи має дитина у вашій сім’ї право на власну думку?

6. Які обов’язки має ваш син (донька) у родинні?

7. Назвіть найхарактерніші позитивні риси вашої дитини.

8. Чи має ваш син (донька) проблеми із здоров’ям? Нащо слід звернути увагу класному керівникові?

9. Як ваша дитина ставиться до молодших і старших членів сім’ї?

10. Які риси характеру ви хотіли б бачити у своїй дитині?

11. Яку допомогу ви могли б надати класному керівникові у формуванні дитячого колективу?

12. Про що хотіли б дізнатися на батьківських зборах?

13. Чи потрібні вам індивідуальні консультації щодо виховання вашої дитини?

14. Що, на ваш погляд, є найскладнішим у вихованні дитини?

 

№2

1. Чи довіряє вам ваша дитина?

2. На яких принципах будуються взаємини у ваші сім’ї ?

3. Яка найчастіша причина ваших конфліктів і непорозумінь з дитиною?

4. Як вирішуються у вашій сім’ї такі проблеми?

5. Хто перший робить крок до примирення?

6. Чи знаєте ви друзів своєї дитини?

7. Чи бере участь ваша дитина у плануванні сімейного бюджет?

8. Коли останній раз ви обговорювали у своїй родині прочитану книжку? Що це була за книжка?

9. Чи має ваша дитина уявлення про коло ваших обов’язків на роботі?

10. До яких господарських справ ви залучаєте свою дитину?

11. Чи знають ваші діти про своїх дідів і прадідів?

12. Яке найтяжче покарання і яке заохочення ви застосовуєте до своєї дитини?

13. Які сімейні традиції є у вашій родині?

14. Чи цікавить вас життя дитини поза стінами домівки?

15. Що, на ваш погляд, найскладніше у вихованні дитини?

 

№3

1. Скільки часу (приблизно) ви приділяєте для спілкування з дитиною:

- протягом дня...

- протягом тижня...

- в бесідах, розмовах...

- у спільній роботі...

- в кіно, театрі, бібліотеці...

- під час прогулянок...

2. Чи є інші види спілкування? Вкажіть їх.

3. Чи вважаєте ви цей час спілкування достатнім для виховання дитини?

4. Чому?

5. Чи вважаєте ви, що вірно розумієте особливості своєї дитини?

6. Чи зустрічаєте ви труднощі у вихованні дитини? Які? Як ви їх розв’язуєте?

 

№4

Чи знаєте ви свою дитину?

1. Назвіть риси характеру вашої дитини, які вам подобаються.

2. Які негативні риси характеру вашої дитини слід подолати?

3. Який у неї темперамент? Як ви враховуєте його у виборі заохочень і покарань?

4. За які вчинки ви частіше караєте дитину?

5. Що є причиною конфліктів вашої дитини з друзями?

6. Чи запрошуєте ви друзів дитини на День народження і просто так у гості?

7. У якій діяльності ваща дитина найбільш розкриває позитивні риси характеру?

8. Чи враховуєте ви астрологічні дані про свою дитину у вихованні? Як?

9. На вашу думку, яким авторитетом ви користуєтесь у своєї дитини?