Патріотизм (грєц. patris — Батьківщина) — любов до Батьківщини, відданість їй і своєму народу.

    Без любові до Батьківщини, готовності примножувати її багатства, оберігати честь і славу, а за необхідності — віддати життя за її свободу і незалежність, людина не може бути громадянином. Як синтетична якість, патріотизм охоплює емоційно-моральне, дієве ставлення до себе та інших людей, до рідної землі, своєї нації, матеріальних і духовних надбань суспільства.

  Патріотичні почуття дітей шкільного віку засновуються на їх інтересі до найближчого оточення (сім'ї, батьківського дому, рідного міста, села), яке вони бачать щодня, вважають своїм, рідним, нерозривно пов'язаним з ними. Важливе значення для виховання патріотичних почуттів у дітей має приклад дорослих, оскільки вони значно раніше переймають певне емоційно-позитивне ставлення, ніж починають засвоювати знання.

  Патріотизм як моральна якість має інтегральний зміст. З огляду на це в педагогічній роботі поєднано ознайомлення дітей з явищами суспільного життя, народознавство, засоби мистецтва, практична діяльність дітей (праця, спостереження, ігри, творча діяльність та ін.), національні, державні свята.


ДІЗНАЙСЯ БІЛЬШЕ:Текст документа:“Про затвердження плану заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді на 2016 рік ” № 1400-р — редакция от  25.12.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 25 грудня 2015 р. № 1400-р

Київ

Про затвердження плану заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді на 2016 рік

1. Затвердити план заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді на 2016 рік, що додається.

2. Міністерствам, обласним та Київській міській держадміністраціям:

забезпечити виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням;

подати до 1 січня 2017 р. Міністерству молоді та спорту інформацію про стан виконання зазначеного плану заходів для її узагальнення та подання до 1 лютого 2017 р. Кабінетові Міністрів України.

Прем’єр-міністр України  

              А. ЯЦЕНЮК

 Інд. 73

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням Кабінету Міністрів України

від 25 грудня 2015 р. № 1400-р

ПЛАН 

заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді на 2016 рік

1. Удосконалити нормативно-правову базу у сфері національно-патріотичного виховання.

Мінмолодьспорт, МОН, Міноборони,Мінсоцполітики,

Мінкультури, обласні, Київська міська держадміністрації.

До 31 грудня 2016 року.

2. Розробити проект Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на 2016—2020 роки.

Мінмолодьспорт, МОН, Міноборони,Мінсоцполітики,

Мінкультури, обласні, Київська міська держадміністрації.

До 31 грудня 2016 року.

3. Розробити проект Типового положення про координаційну раду з питань національно-патріотичного виховання при місцевій держадміністрації.

Мінмолодьспорт, обласні, Київська міська держадміністрації.

Перше півріччя 2016 року.

4. Провести освітньо-виховні заходи щодо національно-патріотичного виховання молоді (табори, змагання, акції, семінари, семінари-тренінги, засідання за круглим столом, конференції, форуми, конкурси, інші заходи), розробити та забезпечити розміщення в засобах масової інформації та Iнтернеті інформаційних і методичних матеріалів, соціальних фільмів, роликів, соціальної реклами, спрямованих на:

формування ціннісних орієнтирів і громадянської самосвідомості;

підвищення рівня знань про видатних особистостей українського державотворення;

збільшення чисельності молоді, яка пишається своїм українським походженням, громадянством, а також тієї, що готова до виконання обов’язку із захисту незалежності та територіальної цілісності України;

збільшення чисельності молоді, залученої до здійснення заходів за участю військово-патріотичних клубів та учасників антитерористичної операції на сході України;

підготовку громадських активістів, які залучаються до організації і проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри “Сокіл” (“Джура”);

розширення сфери застосування української мови дітьми та молоддю;

проведення просвітницької роботи з популяризації україномовних дитячих і молодіжних друкованих видань, які висвітлюють матеріали національно-патріотичного змісту.

Мінмолодьспорт, МОН, Міноборони,Мінсоцполітики,

Мінкультури, обласні, Київська міська держадміністрації.

II—IV квартали 2016 року.

5. Провести інформаційні заходи (форуми, акції, інші заходи) щодо національно-патріотичного виховання молоді, спрямовані на:

-  утвердження національно-патріотичної свідомості дітей та молоді;

- залучення національно-патріотичної активної молоді до діяльності в органах державної влади та органах місцевого самоврядування;

- збільшення чисельності молоді, яка бере активну участь у діяльності та заходах громадських об’єднань національно-патріотичного спрямування.

Мінмолодьспорт, МIП, МОН, обласні, Київська міська держадміністрації.

II—IV квартали 2016 року.

6. Провести культурологічні заходи щодо національно-патріотичного виховання молоді (фестивалі, акції, конкурси, ігри, інші заходи), спрямовані на:

- ушанування героїв боротьби українського народу за незалежність і територіальну цілісність України;

- популяризацію національної духовно-культурної спадщини;

- збільшення кількості відвідувань дітьми та молоддю закладів, що популяризують культурні та мистецькі традиції українського народу, а також експозицій музеїв, присвячених національно-визвольній боротьбі українців.

Мінмолодьспорт, Мінкультури, МОН, обласні, Київська міська держадміністрації.

II—IV квартали 2016 року.

7. Провести міжнародні заходи (семінари, семінари-тренінги, форуми, акції, конференції, інші заходи), спрямовані на національно-патріотичне виховання молоді та обмін досвідом у відповідній сфері.

Мінмолодьспорт, МОН, Мінкультури, Міноборони, 

Мінсоцполітики, обласні, Київська міська держадміністрації.

II—IV квартали 2016 року.


УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №731/2015

Про відзначення у 2016 році Дня Соборності України

З нагоди 97-ї річниці проголошення Акта злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки, з метою належного відзначення у 2016 році Дня Соборності України, дальшої консолідації суспільства навколо ідеї єдності держави, виховання у громадян патріотизму та гордості за героїчне минуле та сьогодення Українського народу постановляю:

1. Кабінету Міністрів України:

1) розробити із залученням громадськості та науковців, затвердити невідкладно план заходів із відзначення у 2016 році Дня Соборності України, передбачивши, зокрема:

проведення 22 січня 2016 року в місті Києві урочистостей за участю керівництва держави, представників центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, народних депутатів України, учасників антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях, представників української діаспори, громадських об'єднань і релігійних організацій, діячів науки та культури; організацію відповідних урочистих заходів в інших населених пунктах України;

покладання квітів до пам'ятників, пам'ятних знаків та місць поховань видатних діячів Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки, борців за незалежність України у XX столітті, загиблих учасників Революції Гідності та антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях;

організацію та проведення для широкої аудиторії інформаційних, науково-просвітницьких, культурно-мистецьких та інших заходів, присвячених історії національно-визвольних змагань в Україні на початку XX століття, боротьбі за суверенітет та територіальну цілісність України;

проведення тематичних заходів у навчальних закладах, закладах культури, військових частинах;

організацію нових та оновлення діючих виставок архівних документів та матеріалів;

2) забезпечити виконання плану заходів із відзначення у 2016 році Дня Соборності України, вирішити в установленому порядку питання фінансування видатків на організацію та проведення зазначених заходів.

2. Запропонувати релігійним організаціям провести 22 січня 2016 року молебні за єдність України.

3. Міністерству закордонних справ України забезпечити проведення закордонними дипломатичними установами України заходів, пов'язаних із відзначенням Дня Соборності України, зокрема, за участю представників української громадськості за кордоном.

4. Міністерству внутрішніх справ України, Національній поліції України, Службі безпеки України, обласним, Київській міській державним адміністраціям ужити заходів із забезпечення громадського порядку та безпеки громадян під час проведення заходів із відзначення Дня Соборності України.

5. Державному комітету телебачення і радіомовлення України забезпечити висвітлення у засобах масової інформації заходів із відзначення Дня Соборності України, організувати цикли тематичних теле- та радіопередач, присвячених історії національно-визвольних змагань в Україні на початку XX століття, сучасному етапу боротьби за суверенітет та територіальну цілісність України.

6. Обласним, Київській міській державним адміністраціям:

забезпечити розроблення та реалізацію регіональних планів заходів із відзначення у 2016 році Дня Соборності України;

максимально сприяти реалізації ініціатив громадськості, зокрема молодіжних організацій, спрямованих на розвиток міжрегіональних культурних обмінів, проведення тематичних просвітницьких, виховних, культурно-мистецьких, спортивних та інших заходів патріотичного змісту.

7. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України                  Петро ПОРОШЕНКО

30 грудня 2015 року


Download
Концепція патріотичного виховання.pdf
Adobe Acrobat Document 233.5 KB

Лист МОН № 1/9-66 від 05.02.16 року «Щодо вшанування подвигу учасників Революції гідності й увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні»

Download
Лист МОН № 19-66 від 05.02.16 року «Щодо
Adobe Acrobat Document 87.7 KB

Нормативно-правова база

 

ЗАКОНИ УКРАЇНИ

УКАЗИ ПРЕЗИДЕНТА

ПОСТАНОВИ, РОСПОРЯДЖЕННЯ,ДОРУЧЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Доручення Кабінету Міністрів України від 05.05.2009 № 22966/1/1-09 та План організації виконання положень Указу Президента України від 27.04.2009 № 272 "Про проведення Всеукраїнської молодіжної акції «Пам’ятати. Відродити. Зберегти";

НАКАЗИ МОНУ

ЛИСТИ МОНУ