Із скарбнички мудрості

 • Здорова дитина – здорова нація.
 • Найбільше багатство – нація.
 • Здоров’я маємо – не дбаємо, загубивши, – плачемо.
 • Бережи одежу знову, а здоров’я змолоду.
 • Здоров’я виходить пудами, а входить золотниками.
 • Нема щастя без здоров’я.
 • Горе стихає, а здоров’я зникає, і радість минає.
 • Хто здоров, той ліків не потребує.
 • У здоровому тілі - здоровий дух.
 • Здорові будьте і нас не забудьте.
 • Бувай здорова, як риба гожа, як вода, весела, як весна.Нормативно – правове забезпечення

Школи сприяння здоров’ю

- Міжрегіональна комплексна програма «Здоров’я нації » на 2002-2011 р.р.

- Державна програма «Репродуктивне здоров’я» на період до 2015 року.

- Рішенняи Колегії Міністерства освіти і науки України від 20.12.2001 р. №13/6-19 «Про концепцію екологічної освіти в Україні».

- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.08.2003 №537-р «Про затвердження плану заходів щодо поліпшення екологічної освіти, виховання населення, стимулювання та пропаганди ощадливого використання води».

- Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 р. №634 «Про затвердження Комплексної програми реалізації на національному рівні рішень, прийнятих на Всесвітньому саміті зі сталого розвитку, на 2003-2015 роки».

- Обласна програма розвитку мережі шкіл сприяння здоров’ю «Здорове майбутнє Харківщини».

- Загальна декларація прав людини, проголошена ООН 10 грудня 1948 року

- Конвенція ООН про права дитини, прийнята 20 листопада 1989 року, ратифікована Постановою Верховної Ради України від 27 лютого 1991 року

- Декларація про права інвалідів, проголошена ООН 9 грудня 1975 року

- Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів, прийняті резолюцією 48/96 Генеральної Асамблеї від 20 грудня 1993 року

- Саламанкська декларація про принципи, політику та практичну діяльність у сфері освіти осіб із особливими погребами

- Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» 21 березня 1991 року № 875-ХІІ

- Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні», прийнятий 6 жовтня 2005 року № 2961-IV

- Закон України «Про охорону дитинства», прийнятий 26 квітня 2001 року № 2402-Ш

- Концепція державного стандарту спеціальної освіти дітей з особливими потребами

- Наказ МОН України від 11.09.2009 р. № 855 «Про затвердження Плану дій щодо запровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на 2009-2012 рр.».

- Концепція розвитку інклюзивної освіти (затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 01.10. 2010 р. № 912)

- Лист МОНмолодьспорту «Про організацію психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання».

- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 № 1482-р «Про затвердження плану заходів щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2012 року».

- Закон України «Про внесення змін до законодавчих актів України з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», 6 липня 2010 року № 2442-VІ.

- указ Президента від 30 вересня 2010 року «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні»,

- указ Президента від 19 травня 2011 року № 588 «Про заходи щодо розв’язання актуальних проблем осіб з обмеженим фізичними можливостями».

- Концепція розвитку інклюзивної освіти затверджена наказом Міністерства освіти і науки від 01.10.2010 р. № 912 о

- Постанова Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 р. № 872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах».

- зміни до Положення про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації", зареєстровані у Міністерстві юстиції 06.12.2011 за № 1407/20145 наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту та Національної академії педагогічних наук України від 23.06.2011 № 623/61

- Положення про спеціальні класи для навчання дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, у загальноосвітніх навчальних закладах, затверджене наказом Міністерства освіти і науки від 09.12.2010 № 1224, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 29 грудня 2010 р. за № 1412/18707.

- Міністерством соціальної політики доповнено Класифікатор професій посадою асистента вчителя інклюзивного навчання (наказ Держспоживстандарту від 28.07.2010 р. № 327).

- Типові штатні нормативи загальноосвітніх навчальних закладів, затверджені наказом Міністерства освіти і науки від 06.12.2010 р. № 1205, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 22 грудня 2010 р. за № 1308/18603.

- Лист МОНмолодьспорту від 25.09.2012 №1/9-675 «Щодо посадових обовязків асистента вчителя». Журнал «Практика управління закладом освіти» № 10, 2012 Типова посадова інструкція асистента вчителя

- Лист МОНмолодьспорту від 28.09.2012 №1/9-694 «Щодо введення посади вихователя (асистента вчителя) у загальноосвітніх навчальних закладах з інклюзивним навчанням»

- Доручення Президента України В. Ф. Януковича щодо поліпшення захисту прав та законних інтересів дітей.

- інструктивно-методичний лист від 18.05.12 № 1/9 -384 «Організація інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»

- методичний лист від 26.07.12 № 1/9-529 «Психологічний і соціальний супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання».


Напрямок діяльності:

створення комфортних психолого-педагогічних умов всім учасникам навчально-виховного процесу, розвитку особистості кожного учня на основі оновлення змісту освіти та виховання, впровадження інноваційних технологій, превентивних проектів, екологічного виховання підростаючого покоління, деінституалізації та соціального інтегрування дітей з особливостями психофізичного розвитку на основі гуманізації, індивідуалізації та ідей психолого-педагогічної науки.

 

Пріоритетні напрямки роботи Школи сприяння здоров’ю:

· освітній: забезпечення загальної підготовкиучнів, батьків, педагогів з питань здорового способу життя;

· науковий: розробка методичних рекомендацій, посібників, методик викладання за курсами предмету «Основи здоров’я», факультативу «Захисти себе від ВІЛ»;

· профілактичний: проведення моніторингу стану здоров’я учнів та вихованців, проведення профілактичних заходів щодо попередження погіршення показників стану здоров’я та попередження інфекційних захворювань дітей в осінньо-зимовий період;

· консультативно-методичний: консультативна допомогавчителям, батькам та дітям з питань здорового способу життя;

· освітницько-пропагандиський: підвищення валеологічної культури серед широких верств населення.