Жукова Ольга Олексіївна,

учитель історії

Тернівського НВК

Чугуївської районної ради 

Харківської області

 

Стаж - 7 років

Спеціаліст І категорії (з 16.03.2019 р.) 


ОСВІТА

Вища, ХНПУ імені Г.С.Сковороди, 2007-2012 р., 

викладач історії та вчитель правознавства

 

МІСЦЕ РОБОТИ

2012-2014 н.р. - Харківський ліцей № 89

Харківської місцевої ради Харківської області

 

2014-2019 н.р. - Новопокровський НВК

Чугуївської районної ради Харківської області

 

З 2019 н.р. - Тернівський НВК

Чугуївської районної ради Харківської області

 

МЕТОДИЧНА ТЕМА

«Використання інноваційних технологій як засіб розвитку

критичного мислення на уроках історії,з метою

формування особистості учня».

 

ТЕМА ВИХОВНОЇ РОБОТИ 

«Виховання національно-патріотичної свідомості

через історичне пізнання минулого України». 


Професійне кредо

Не зупинятися на досягнутому.

Педагогічне кредо

«Найважливіше у педагогічній діяльності – це гармонія у стосунках з учнями, їх батьками та колегами, постійний творчий пошук і самовдосконалення»

 

Особистісні  цінності: свобода, повага, дружба, розвиток. Вважаю, що будь-які відносини – і  сімейні, і професійні можуть  розвиватися тільки на їх основі.

 

Професійні цінності: любов до дітей, взаєморозуміння і допомога. Демократичний стиль викладання.

 

Чим приваблює робота в школі:  «Робота – кращий спосіб насолоджуватися життям», – стверджував І. Кант. Для мене учительська професія –  це спосіб життя.

Я постійно в русі. Я знайшла собі заняття до душі!

Дні у школі не бувають схожими один на одного, як не бувають схожими один на одного діти. І це різноманіття наповнює моє життя сенсом. Мені подобається навчати своїх учнів новому, шукати і знаходити разом з ними відповіді на питання, радіти відкриттям, дивитися на життя очима, адже школа – це вічне джерело пізнання, генератор ідей і нововведень, а  успіхи учнів сприймаються як власні.

 

 

Опис педагогічного досвіду

Жукової Ольги Олексіївни

учителя історії

Тернівського навчально-виховного комплексу

Чугуївської районної ради Харківської області 

Працюючи вчителем 8-й рік, я зрозуміла, що навчати і виховувати дітей нелегко. Заволодіти серцями учнів, корегувати і удосконалювати їхні вміння та навички, давати ґрунтовні знання – завдання не з простих. Тому, щоб захопити учнів своїм предметом і пробудити їхній інтерес до вивчення історії, я намагаюсь постійно працювати над удосконаленням професійного рівня не зупиняючись на досягнутому. З цією метою я слідкую за новинками методичної літератури, тісно співпрацюю з колегами по школі, беру участь в районних семінарах, використовую передовий педагогічний досвід.

Досвід педагогічної праці доводить, що впровадження у навчально-виховний процес нетрадиційних форм навчання та використання інформаційно-комунікаційних технологій сприяє зацікавленості предметом, вчить дітей самостійно працювати з додатковою літературою, думати, аналізувати, розвивати творчі здібності та досягати успіху. Тому не випадково я обрала навчальну проблему «Використання інноваційних технологій як засіб розвитку критичного мислення на уроках історії, з метою формування особистості учня». Готуючи такі уроки, я ретельно продумую систему прийомів і методів навчання, щоб усі учні класу були залучені до навчального процесу, щоб усім було цікаво на уроці і в байдужих учнів з’явилося бажання на наступний урок пізнати нове.

Розвиток суспільства сьогодні диктує необхідність використовувати нові інформаційні  технології в усіх сферах життя. Сучасна школа не повинна відставати від вимог часу, а значить, сучасний вчитель повинен використовувати комп'ютер у своїй діяльності, тому що головне завдання школи виховати нове покоління грамотних, думаючих, які вміють самостійно здобувати знання громадян. 

Провідною метою застосування ІКТ на уроці історії є досягнення більш глибокого осмислення навчального історичного матеріалу, образне сприйняття, посилення емоційного впливу історії на особистість учня, його «занурення» в досліджувану епоху. Це відбувається за рахунок карт, схем, навчальних картин, відео та аудіо коментарів, представлених в електронному варіанті. У сучасних умовах головним завданням освіти є не тільки отримання учнями певної суми знань, але і формування у них умінь і навичок самостійного придбання знань. Досвід роботи показав, що в учнів, які активно працюють з комп'ютером, формується більш високий рівень самоосвітній навичок, умінь орієнтуватися в бурхливому потоці інформації, вміння виділяти  головне, узагальнювати, робити висновки. Тому дуже важлива роль вчителя в розкритті можливостей нових комп'ютерних технологій.

У своїй педагогічній діяльності я використовую різні інноваційні технології:

-   ігрові технології (рольові ігри);

- технології критичного мислення (мозковий штурм, аналіз дилеми, мікрофон);

- технології навчання як дослідження (написання рефератів, створення презентацій);

-  технології формування творчої особистості (урок-подорож, урок-брейн-ринг);

-  інформаційні технології (використання комп`ютера, засобів мультимедіа).

У ході реалізації ідеї я дійшла висновку, що використання цифрових ресурсів на уроках має ряд відчутніх переваг, зокрема:

-   збільшується можливість використання наочних матеріалів;

-   підвищується ефективність роботи учителя і учня;

-  встановлюється міжпредметний зв'язок з основами інформатики та обчислювальної техніки;

- стає можливою організація проектної діяльності учнів під керівництвом учителя, спрямована на створення електронних навчальних продуктів;

- змінюється ставлення до комп’ютера: учні починають сприймати його як інструмент для роботи в будь-якій галузі людської діяльності, а не як цікаву іграшку.

Проте комп’ютер ніколи не зможе повністю замінити вчителя. Адже, тільки вчитель може зацікавити учнів, викликати допитливість, завоювати довіру, тільки педагог зможе відзначити їх старанність та знайти шляхи спонукання до навчання.

Постійний творчий пошук, робота над удосконаленням власної методики викладання, заданий темп роботи з учнівським загалом – все це в комплексі, зрештою, створило мій імідж як учителя історії.

У 2012/2013 н.р. приймала участь в педагогічних фестивалях, читаннях, за що отримала  сертифікати:

- Круглий стіл «Проблеми збереження історичної правди в практиці освіти» в межах Міжнародної науково-практичної конференції  «Актуальні проблеми методики викладання історії, правознавства та суспільствознавчих дисциплін».

- Пленарні засідання VІІ Міжнародної конференції з теми: «Переяславська рада: ії історичне значення та перспективи розвитку східнослов’янської цивілізації».

- Навчальний семінар для вчителів-предметників навчальних закладів м. Харкова за темою: «Інформаційні технології в освіті. Робота в системі дистанційного навчання Moodle».

- Курс «Microsoft із цифрових технологій» (сертифікаційний тест).

У 2014/1015 та 2015/2016 н.р. нагороджена грамотами від школьної адміністрації та райдержадміністрації за сумлінну працю та високу професійну майстерність.

У 2015/2016 н.р. році я взяла участь у Всеукраїнському конкурсі на кращий план-конспекту уроків з історії України, всесвітньої історії, філософії, курсів «Людина і світ», «Людина і суспільство» за темою «Богдан Хмельницький та його сподвижники»; у районній конференції «30-років Чорнобільській АЕС».

У 2015/2016 н.р. отримала перемогу  в районному етапі: (І місце) Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності «Учитель року – 2016» номінація «Історія» та  призове місце в огляді сайтів інтернет-ресурсів.

У 2015/2016 та 2016/2017 н.р. я взяла участь у ІІ (районному) етапі Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, присвяченого Шевченківським дням в номінації «Історія України та державотворення».

У 2017/2018 н.р. посіла І місце в районному етапі конкуру "Класний керівник року" (в номінації  "стаж роботи до 10 років").

Мої вихованці є учасниками і переможцями Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН (секція «Всесвітня історія», "Історія України"):

- 2014/2015 н.р. – районна олімпіада з історії (І місце – 8 клас, ІІ місце – 10 клас, ІІІ місце – 11 клас).

- 2014/2015 н.р. – обласна олімпіада з історії (ІІІ місце – 8 клас).

- 2014/2015 н.р. – І  етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН (І місце – 11 клас).

- 2015/2016 н.р. – районна олімпіада з історії (І місце – 8 клас).

- 2015/2016 н.р. – обласна олімпіада з історії (ІІІ місце – 8 клас).

- 2015/2016 н.р. – І  етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН (І місце – 9 клас).

- 2016/2017 н.р. – районна олімпіада з історії (І місце – 10 клас, ІІІ місце -   11 клас;  ІІІ місце 8 клас, Тернівський НВК, за сумісництвом).

- 2016/2017 н.р. – І  етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН (І місце – 10 клас).

- 2017/2018 н.р. – районна олімпіада з історії (ІІ місце – 8 клас, два ІІІ місць - 11 клас).

- 2017/2018 н.р. – районна олімпіада з правознавства (ІІ місце – 10 клас, ІІІ місце - 11 клас).

- 2017/2018 н.р. – І  етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН (І місце – 11 клас).